Nicolas De Smet

Nicolas De Smet, verkozen tot deken Sint-Elooisgilde 2019 van Doomkerke, schonk de opbrengsten van zijn feest aan vzw Huis Snello. Hij wou dit doen omdat het project hem zeer nauw aan het hart ligt. Om het project steun te geven koos hij ervoor om geen geschenken te ontvangen maar giften ten voordele van vzw Huis Snello, alsook het organiseren van een verkoop met steunkaarten aan € 5,00 per kaart.

vzw Huis Snello dankt Nicolas De Smet en Leen Bruynsteen voor hun formidabele inzet en steun ten voordele van vzw Huis Snello.

Opbrengst


Foto's