Schenking TCSM

Philip Cafmeyer en Hilde, die TCSM te Sint Michiels uitbaten, maar ook zaakvoerder zijn van “De Service”, hebben via hun toog-spaarpot een schenking gedaan aan vzw Huis Snello. Deze mochten wij in ontvangst nemen in de tennisclub TCSM zelf. vzw Huis Snello wil dan ook alle sympathisanten, maar in het bijzonder Philip en Hilde bedanken voor hun steun.

 

Opbrengst