Visie

In Vlaanderen zijn er heel wat prima voorzieningen voor mensen met een beperking. De realiteit leert ons echter dat er ellenlange wachtrijen zijn om een plaats te vinden waar jongvolwassenen met een beperking zich kunnen integreren. Ook met een beperking mag je dromen. Maar vaak zijn onze kinderen ook aangewezen op eigen familie. Ook zij hebben in hun leven ook al een stuk vriendschapsband opgebouwd in school, jeugdbeweging of sportbeweging, het zou zonde zijn om die vriendschappen verloren te laten gaan. Vooral omdat relaties opbouwen en onderhouden met leeftijdsgenoten voor onze kinderen niet evident is. Deze inclusieve samenleving is dus een noodzaak om een verlengstuk van het thuisgevoel verder te zetten.

Daarom nemen we als groep ouders van kinderen met een beperking, het heft in eigen handen en nemen we zelf de regie in handen om te bouwen aan de toekomst van onze kinderen. Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige woonvorm aan te bieden aan veertien jongvolwassenen met een motorische en/ of licht mentale beperking, waar het huiselijk gevoel centraal staat, waar mensen die er wonen of werken zich thuis voelen. De kern van deze werking ligt in de flexibele samenwerking tussen de ouders en de professionele organisaties in de buurt wat betreft activiteitenaanbod, therapie, hulpmiddelen, verzorging, medische zorg, maar ook de huisvesting zelf. Samenwerking om samen doelen te bepalen waaraan gewerkt kan en zal worden, werken aan de toekomst van onze kinderen!

Ondertussen werd goedkeuring gegeven door de Gemeente Jabbeke, die op zijn beurt een stuk grond in erfpacht heeft gegeven om dit project te realiseren. Het stuk projectgrond, situeert zich rond het domein van Huis 45 te Varsenare. Op het stuk van 2.200 m² komt een wooneenheid met 14 studio’s, leef- en woonruimte en een aantal gezamelijke ruimtes voor berging en therapieen. Het project gaat door in nauwe samenwerking met vzw Toontjeshuis, die op zijn beurt samenwerkt met erkende zorgpartner vzw Oranje. Zij zullen de organisatie sturen in samenspraak met de ouders/bewoners. Ouders/bewoners helpen mee beslissingen nemen in de dagdagelijkse sturing van dit project. Om integratie te bevorderen zullen we ook samenwerken met vrijwilligers en dagbesteding buitenshuis. De aanwezigheid van een bibliotheek, een cultureel centrum, sportcentrum, zorg- en hulpverleningspartners in de buurt zijn een bijkomende must om dit project de laten slagen. Hiervoor zijn ondertussen ook al contacten gelegd met verschillende zorgpartners.

We hopen alles gerealiseerd te zien tegen 2023! Kandidaat bewoners/ouders die hieraan wensen mee te werken, hun eigen geluk uit bouwen en begeleid zelfstandig wonen, zijn altijd welkom en kunnen zich melden via het contactformulier.