Visie

In Vlaanderen zijn er heel wat prima voorzieningen voor mensen met een beperking. De realiteit leert ons echter dat er ellenlange wachtrijen zijn om een plaats te vinden waar jongvolwassenen met een beperking zich kunnen integreren. Ook met een beperking mag je dromen. Maar vaak zijn onze kinderen ook aangewezen op eigen familie. Ook zij hebben in hun leven ook al een stuk vriendschapsband opgebouwd in school, jeugdbeweging of sportbeweging, het zou zonde zijn om die vriendschappen verloren te laten gaan. Vooral omdat relaties opbouwen en onderhouden met leeftijdsgenoten voor onze kinderen niet evident is. Deze inclusieve samenleving is dus een noodzaak om een verlengstuk van het thuisgevoel verder te zetten.

Daarom nemen we als groep ouders van kinderen met een beperking, het heft in eigen handen en nemen we zelf de regie in handen om te bouwen aan de toekomst van onze kinderen. Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige woonvorm aan te bieden aan acht jongvolwassenen met een motorische en/ of licht mentale beperking, waar het huiselijk gevoel centraal staat, waar mensen die er wonen of werken zich thuis voelen. De kern van deze werking ligt in de flexibele samenwerking tussen de ouders en de professionele organisaties in de buurt wat betreft activiteitenaanbod, therapie, hulpmiddelen, verzorging, medische zorg, maar ook de huisvesting zelf. Samenwerking om samen doelen te bepalen waaraan gewerkt kan en zal worden, werken aan de toekomst van onze kinderen! Ondertussen zijn er ook al onderhandelingen bezig met de Gemeente Jabbeke om mee te stappen in dit project. Om integratie te bevorderen zullen we ook samenwerken met vrijwilligers en dagbesteding buitenshuis. De aanwezigheid van een bibliotheek, een cultureel centrum, sportcentrum, zorg- en hulpverleningspartners in de buurt zijn een bijkomende must om dit project de laten slagen. Hiervoor zijn ondertussen ook al contacten gelegd met verschillende zorgpartners.

Ook u kan mee helpen aan de toekomst van onze kinderen. Wij zijn steeds op zoek naar mensen die vrijwillig hun steentje willen bijdragen aan de werking van Huis Snello. Is het nu voor de zorg, de tuin, het huis, …. u kan steeds contact opnemen via het contactformulier.